PRIGOVORI I ŽALBE

NAČINI IZJAVLJIVANJA REKLAMACIJE:
1. Usmeno u prostorijama Leone Balkan d.o.o. na adresi Jurija Gagarina 149, lokal 36 Beograd  11070
2. Telefonskim putem na broj +381 60 670 670 4
3. Elektronskim putem na mail prodaja@leonebalkan.rs
4. Pisanim putem ili na trajnom nosaču zapisa slanjem putem pošte ili kurirskih službi.

Ukoliko je reklamacija opravdana, odnosno, sa našim proizvodom postoji određeni problem, troškove transporta snosi „Leone Balkan d.o.o.”.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od dana prijema reklamacionog lista, pisanim ili elektronskim putem.

Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko nije moguće rešiti reklamaciju u tom roku, kupcu nudimo mogućnost povraćaja novca ili zamenu za drugi novi proizvod.